All posts by abaixoosmuros

Sen vis a vis outra vez! Campanha de chamadas

A pandemia non pode ser excusa para negarnos unha é outra vez o dereito das persoas presas ao contacto con nós, familiares e amigos que estamos fóra, recollido no Art. 25 da constitución española e no Art.45 do Regulamento penitenciario. Máis unha vez e sen notificación oficial na que se refira a lei ou real decreto que ampara estas decisións, a prisión da Lama, presidida por Teresa Delgado, volve prohibirnos abrazar a nosa xente presa (até no Nadal, datas sinaladas e ademais para moitas vacacións escolares e laborais co que é máis doado organizarse para axustarse aos horarios das visitas no cárcere, polo regular axustados á comodidade do funcionariado de prisións e non á facilitación da conciliación familiar e laboral de calquera familiar dun preso, véxanse os horarios de calquera prisión galega)despois de case dous anos de respostas ambiguas e difusas que eluden responsabilidades e perpetúan unha tortura encuberta ao abeiro dun contexto socio-sanitario que unha vez mais esquece a quen está no cárcere. Desde a coordinadora Abaixo os muros queremos denunciar publicamente unha vez mais esta gravísima vulneración de dereitos e aproveitar os medios que teñan a ben difundir esta nota para que se responda publicamente por estes feitos:

  1. Por que as pcr non serven para entrar a ver un familiar?
  2. Por que ainda levando familiares de persoas presas test de antíxenos con resultado negativo avalados pola Xunta e compulsados nunha farmacia de calquera vila galega se condena ao preso visitado a estar illado 5 ou 10 dias nunha cela de 3×2 cunha soa saida ao dia de 8 minutos? 3. Cal é a ordenanza ou regulamento ou documento oficial de Sanidade Penitenciaria onde se recollen os motivos dunha nova suspensión de vis a vis? Quen o asina?
  3. Cal é a lei ou o real decreto ao que se acollen para tomar esta decisión?

Abaixo os muros chama por toda a xente, organizada en colectivos, asociacións veciñais etc. para xuntarse e denunciar estes atropelos continuados. Por iso, inciaremos nos vindeiros días varias accións de protesto e denuncia. A primeira unha campaña de chamadas ao centro penitenciario da Lama o día 31 para pedir explicacións. Sabemos que o camiño é lento, pero non imos calar, continuaremos defendendo os dereitos das persoas presas que son os nosos dereitos.

 

C.P. A LAMA (986758000 / 986758019)

31 de decembro, de 9h a 13h ou 14h a 19h

🚨 Alerta sanitária! Fecham vises no cárcere! OUTRA VEZ!😡

🚨 Alerta sanitária! 🚨

Fecham vises no cárcere da Lama!
💩Teresa Delgado💩 conhecida polas suas múltiplas mostras de desprezo aos direitos das pessoas presas no cárcere que dirige, mais um ano impede que os abraços atravessem os muros da prisom! ☠☠☠

➡️ Sem nengumha justificaçom sanitária e sem apresentar qualquer tipo de alternativa!!
➡️ Xq nos cárceres nom servem as PCRs?

Mais um Nadal sem vises 😔 quase dous anos de utilizaçom da pandemia para torturar! ☠☠☠

Isto nom ficará assim!!

Abaixo os muros!!!

Colabora e difunde 🗣🗣🗣

XXII Marcha ao cárcere de Teixeiro

O próximo sábado 18 de decembro terá lugar a Marcha a Teixeiro, en apoio aos dereitos das persoas presas. Dende que se declarou a pandemia, o estado das persoas nas cadeas recrudeceuse, perdendo ou vendo limitado o dereito ás visitas e ás  comunicacións, pasando por corentenas ilegais e sen ver ningunha compensación ante as vulneracións de dereitos exercidas nestes dous anos de pandemia.

Será ás 11h na saída da gasolineira preto da prisión (N634, KM 663). 

Se precisas máis info escríbenos a abaixoosmuros@riseup.net

Presos do Centro Penitenciario de A Lama inician protestas diante da nova suspensión dos vises

De Abaixo os muros, coordinadora anti-represiva galega, vimos de ter constancia por medio de familiares de presos da Lama, do inicio de accións de protestas de presos do CP da Lama fronte a nova suspensión dos vises familiares e íntimos, que inclúen rechazos periódicos á comida ofrecida polo cárcere ou días illados de folgas de fame.

As protestas respostan á suspensión dos vises, que nos últimos meses se viñan celebrando xa en condicións pésimas: reducidos a un mensal e coa obriga de permanecer, con posterioridade, durante dez dias en situación de illamento absoluto nunha celda. Agora a dirección do cárcere, presidido por Teresa Delgado, de forma absolutamente arbitraria, xa non encontra suficiente esta medida e suspende os vises nun entorno onde mais do 80% da poboación ten sido vacinada.

Diante desta inxustiza, as familias preguntan-se que condicións se teñen que dar para que a dirección do cárcere da Lama deixe de abusar da pandemia para restrinxir de forma ilegal o dereito dos presos e das presas que alí se encontran, e esixen explicacións para a aplicación desta nova suspensión, que consideran desmedida e que entenden que responde ao desprezo evidente que a dirección do penal leva amosando cara os dereitos das persoas encarceradas desde fai meses: Como é posible, nos tempos que corren, que exista a posibilidade de facer unha PCR para acudir a un bar, e non para entrar con seguridade exercer un dereito tan necesario e humano como o de poder abrazar a un familiar? 

Anuncian medidas para apoiar á protesta interna, como a recollida de sinaturas e a presentación de queixas diante de diversas instancias, esixindo explicacións e a inmediata reapertura das comunicacións vis-a-vis cos seus familiares.

O cárcere da Lama abusa das medidas de prevención da covid

O cárcere da Lama abusa das medidas de prevención da covid para impoñer illamentos ilegais de ata 20 días

Nas últimas horas, no colectivo Abaixo os muros vimos recibindo noticias alarmantes sobre a situación das persoas presas e a vulneración dos seus dereitos mais básicos coa escusa da covid.

A última nova recibida procede do cárcere da Lama, presidido por Teresa Delgado, onde sabemos de hai persoas que permanecen despois de 15 días en situación de illamento absoluto nunha cela do módulo 3, a espera dos resultados da PCR.

Continue reading O cárcere da Lama abusa das medidas de prevención da covid

Campanha de chamadas

A suposta crise sanitária tem servido nos últimos messes para as condições das pessoas presas, até o ponto de ver os seus direitos recortados dum jeito brutal, a maior parte das vezes sem dar explicações e com critérios totalmente arbitrários.

Esta é a situação que se está a viver atualmente no C.P. de A Lama, onde, logo de seis meses sem vises, a direçom do cárcere, presidida por Teresa Delgado, impom umhas condiçons de quarentena injustificadas para os presos e presas que desejem ver às suas famílias, equiparáveis ao pior dos castigos que se contemplam no mesmo Regime Penitenciário polo que se regula a vida nos cárceres.

De Abaixo os muros!- Coordinadora anti-represiva, convocamos a familiares, amizades e pessoas solidárias cos abusos que está a sofrer a população reclusa, a pedir explicações por este desprezo cara os nossos direitos. Queremos saber:

– Em que legalidade se ampara a direçom do carcere da Lama para impor umha medida como o isolamento (definida polo próprio regulamento penitenciaria como um “medio coercitivo”).
– Se se tenhem valorado outros médios (realizaçons de PCRs, uso de mascarilha e distanciamento, etc) e, neste caso, quais som as razons de descarta-los para escolher os isolamentos como medida sanitária.
– Baixo que critérios se tem escolhido o isolamento absoluto como medida de prevençom sanitária.
– Quais som as razons para que as presas isoladas por este motivo nom podam aceder ao pátio nem a qualquer tipo de atividade. Porque nom se habilitam espaços suficientemente amplos para fazer possível o desenvolvimento normal da sua estância na prisom.
– Qual é a razom para que nom se permitam vises entre os quais nom tenham transcorridos os dez dias de isolamento.

O dia 9 de Abril imos chamar massivamente ao cárcere da Lama para exigir que se respeitem os direitos dentro dos cárceres, que estám a ser violados sistematicamente com a excusa da covid. Nom é um direito aquele polo que, a cámbio, tes que aceitar medidas piores que as que o próprio cárcere estabelece como castigos. Isto é o médio para impedir que o exerças!

Chama ao CP A Lama: 986758000
9 de Abril, de 10:00 a 13:30

Abaixo os muros!

Continue reading Campanha de chamadas

ACCIÓNS CONXUNTAS DO 20 DE FEBREIRO

En Pontevedra un pequeno pero determinado grupo de solidaries xuntámonos na Praza da Peregrina o sábado 20 para solidarizar coas persoas presas e axitar contra os abusos extra que a xestión nefasta e totalitaria desta pandemia por parte das institucións penitenciarias está a supoñer para todas elas. Tamén en Ourense máis dunha ducia de solidarias reuníronse na rúa do Paseo co mesmo berro.

Despregáronse faixas e distribuíronse panfletos informativos. Dada a choiva e o mal tempo non foi posible realizar parte das accións que tiñamos previstas (debuxando a contorna dunha cela de illamento sobre o chan para concienciar sobre estes elementos de tortura) pero iso non impediu que varias persoas se achegasen preguntando.

Permanecede atentes a futuras convocatorias e mobilizacións.
Abaixo os muros!

Continue reading ACCIÓNS CONXUNTAS DO 20 DE FEBREIRO

Accións conxuntas polo dereito á saúde das persoas presas

Convocamos dúas accións simultáneas en Pontevedra e Ourense para o sábado 20 de febreiro. Agradécese difusión das convocatorias e as reivindicacións.

[PANFLETO PARA IMPRIMIR AQUÍ]

[PANFLETO PARA REDES AO FIN DO POST]

A situación extrema creada nos cárceres no contexto da alarma social e sanitaria creada polo COVID, levounos a un grupo de familiares e amizades de persoas presas, co apoio doutros colectivos implicados na defensa dos dereitos humanos, a denunciar o abusivo das circunstancias e demandar solucións á situación de vulneración dos dereitos das persoas presas.

NON SE REDUCE A POBOACIÓN PENITENCIARIA, SÓ OS SEUS DEREITOS

Atendendo as recomendacións das máis altas institucións en materia de saúde pública, a maioría dos estados europeos reduciron o número de presas e de presos para evitar os riscos da pandemia. Pola contra, o estado español non fixo máis que agravar a situación da nosa xente presa, quitándolles un tras outro os seus dereitos. Nos últimos meses a poboación reclusa padeceu a suspensión de vises e visitas (incluso de avogadas/os), de actividades programadas, de titorías da UNED, do servizo de demandadeiro, das saídas a polideportivos, da axuda do voluntariado, etc. A paralización dos Equipos Técnicos e das Xuntas de Tratamento impediu as progresións de grao e o acceso a réximes de liberdade condicional, infrinxindo o dereito fundamental á liberdade dalgúns internos e internas en condicións de saír á rúa en réximes de semiliberdade. Suponse que o cárcere serve para reinsertar ás persoas presas, pero nesta situación comprobamos como prevalece o castigo a calquera outro fin, que se ve agravado con medidas “sanitarias”, como as corentenas sofridas en réximes de isolamento estrito logo dos traslados ou das visitas. Isto é ilegal: se nas actuais circunstancias o estado non pode cumprir coa sua propia lei, que abran as portas e deixen saír ás persoas que teñen dentro. Polo tanto esiximos a excarceración das persoas presas, xa que Institucións Penitenciarias non cumpre nin a súa lei de réxime interno nin toma medidas efectivas e reais que velen pola súa seguridade e integridade.

PERSOAL MÉDICO CASE INEXISTENTE

Denunciamos a actual situación sanitaria dentro dos cárceres, totalmente insuficiente nunhas condicións normais, pero que resulta moi preocupante nun contexto de alarma sanitaria. Esta situación é a que explica as medidas que se toman para abordar a crise: resulta máis barato restrinxir os dereitos dos reclusos que solucionar esta grave desatención médica. Frente a gravidade desta situación, esiximos a excarceración das persoas presas vulnerables (as gravemente enfermas, as maiores de 60 anos e con patoloxías previas crónicas) e das mulleres embarazadas e con crianzas, así como das persoas con enfermidades mentais ante un agravamento da súa saúde a consecuencia da vivencia dentro dun contexto de incertidume e maior illamento social. Esiximos o dereito á saúde das persoas presas. Se o coronavirus entra na prisión, haberá que baleirar os cárceres.

NON HAI MEDIDAS COMPENSATORIAS

Esiximos medidas para paliar todo o sufrimento co que vivenciamos esta situación durante meses, e o que está por vir. Denunciamos o desprezo co que son tratados os nosos dereitos cando se nos proibe ver aos nosos seres queridos a través dun vidro. Mentres os carcereiros entran diariamente dende a rúa, o noso tempo de estar en familia, xa de por si escaso, pretende ser trocado por unha videochamada de dez minutos. Queremos a devolución dos vises perdidos durante a corentena (compromiso adquirido pola maioría das direccións dos cárceres dos que temos información, que agora están sendo denegados sistematicamente) e os que se perdan diante de futuras restricións. Queremos que se axilicen as concesións de terceiros graos, a liberdade para as presas e presos preventivos, indultos xerais ou parciais para cada interna/o e o abono polos días que dure a situación excepcional de alarma na liquidación da condena (producindo unha rebaixa extraordinaria equivalente á prolongación temporal desta situación). Propomos que se tome a temperatura e en último caso, que se nos faga a proba ás familiares e amizades ao entrar na prisión, mais que en ningún caso se nos quiten as visitas e vises. Ademais están a ser os carcereiros os que na maior parte dos casos introducen o virus. Facemos fincapé en que a desatención sanitaria nos cárceres non é dagora, ven de moi atrás. Situación insostible que vemos nas mortes que acontecen nas prisións e das que ninguén se fai responsable.

DEFENDAMOS O DEREITO Á SAÚDE DAS PERSOAS PRESAS!
ante o aumento da falta de medios e dereitos pola pandemia:
ESIXIMOS A COMPENSACIÓN POLO RECRUDECEMENTO ENGADIDO DA ESTANCIA EN PRISIÓN
ESIXIMOS A REDUCCIÓN DA POBOACIÓN CARCELARIA
ESIXIMOS RECUPERAR AS VISITAS E AS COMUNICACIÓNS
ABAIXO OS MUROS DAS PRISIÓNS