Accións en solidaridade cxs presxs

En Lugo e en Ourense, durante os días 15 e 22 de Maio respectivamente, grupos de persoas reuníronse para mostrar a realidade das persoas presas durante a pandemia. Despregáronse faixas e distribuíronse panfletos informativos, ao tempo que se mostraba, no chan, unha cela de illamento a tamaño real.